Velkommen Stege og Omegns lokalråd

Stege og Omegns lokalråd er, ligesom kommunens øvrige lokalråd, et udspring af Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel der har eksisteret og været under stadig udvikling siden 2007.

Nærdemokratimodellens overordnede formål er, at skabe fundamentet og vilkårene for en lokal og aktiv dialog med kommunens politikere og medarbejdere, med det formål at fremme udviklingen bedst muligt.

Alle borgere i lokalrådets område er medlemmer.

Lokalrådet ledes af bestyrelsen.

Lokalrådets opgave er at støtte op omkring, og være behjælpelig med, bæredygtige lokale initiativer der vil være til gavn for lokalrådsområdet, og sikre at gode initiativer bæres videre til kommunen, så der etableres samarbejde om gennemførelse.

Lokalrådet vil i løbet af foråret 2015 udarbejde en Lokal udviklingsplan (LUP) med projekter og vision.

I den anledning opfordres alle medlemmer til at henvende sig til bestyrelsen om forslag, initiativer, holdninger eller andet der kan medvirke til udviklingen af området og den kommende plan.

Der afholdes offentlige møder nogle gange i løbet af året.

Dato for møderne vil kunne ses her på siden, og offentliggøres i den lokale presse i god tid.

Bestyrelsen er altid åben for kontakt, enten ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer eller ved at benytte kontaktformularen her på siden.