Temamøder om nærdemokrati

Kom og giv dit input til udviklingen af lokaldemokratiet!

Vordingborg Kommune har en stærk tradition for en aktiv lokaldemokratisk deltagelse, hvor borgere involverer sig i lokalområdet og er med til at udvikle og skabe gode rammer i deres fælles omgivelser. Dette gøres blandt andet via kommunens mange lokalråd, frivillige og foreninger.

Et sådanne stærkt lokaldemokratisk engagement er vigtigt for fællesskabet, og det er med til at gøre Vordingborg Kommune et godt sted at leve.

Dette vil vi gerne fortsat have i Vordingborg Kommune, og derfor indbydes der til en temaaften om netop lokaldemokratiets fremtid.

Der afholdes tre temamøder i henholdsvis Stege, Præstø og Vordingborg, hvor alle borgere og interesserede er inviteret til en drøftelse om fremtidens lokaldemokrati. Temamøderne afholdes som et led i arbejdet med Nærdemokrati, Frivillighed og Borgerinvolvering, hvor Vordingborg Kommune har nedsat et midlertidigt udvalg med borgere og politikere, der skal komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

4. marts i Mønhallerne
7. marts i Præstø Multicenter
14. marts på Vordingborg gymnasium

Af praktiske årsager skal du tilmelde dig temamødet i den by du ønsker at deltage. Du kan tilmelde dig her https://vordingborg.dk/naerdemokrati/tilmelding-til-temamoede/

For mere information om arbejdet med udviklingen af nærdemokratimodellen i Vordingborg Kommune, henvises ligeledes til hjemmesiden http://vordingborg.dk/nærdemokrati

Har du spørgsmål vedrørende de tre arrangementer, så send os en mail til nbf@vordingborg.dk

Venlig hilsen
Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune
Postboks 200
Valdemarsgade 43
4760 vordingborg