SOL generalforsamling i Dansesalen på Stege Sukkerfabrik

0

Stege- og Omegns Lokalråd
Afholder generalforsamling i Dansesalen på Stege Sukkerfabrik
Torsdag d. 26/10 kl. 19.00

Mødet indledes med en orientering om status vedr. planerne om etablering af et stort feriecenter på sukkerfabrikken, ved Erik Bűchert.
Efterfølgende afvikles generalforsamlingen efter flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent og sekretær
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 18/10)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af formand
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Erik Kanstrup og Klaus Pedersen er villige til genvalg

  • Valg af 1 suppleant
  1. Eventuelt

Leif Iversen

Formand

Mail: leif.s.iversen@gmail.com

Stege-og Omegns Lokalråd omfatter: Stege, Lendemarke, Tjørnemarke, Koster, Neble, Lille Bissinge, Bissinge, Svendsmarke, Udby, Hegnede, Ulvshale og Nyord