PRESSEMEDDELELSE FRA SOL – STEGE OG OMEGNS LOKALRÅD
1 million til Møn fra Nordeafondens
’Kysten er klar’-pulje.

En kæmpecheck på en million kroner blev underskrevet af Nordeafondens medarbejder på et ”kick-off”-arrangement på Vikingeskibsmuseet i Roskilde den 21. november 2018 og afleveret til en imponeret formand for Stege og Omegns Lokalråd (SOL).

Ved arrangementet fik kystprojekter i Sjællandsregionen overrakt det synlige bevis på deres donation ved uddelingen af Nordeafondens Kystpulje. Samtlige projekter har fokus på at bidrage til ”det gode liv” – for andre. I alt er 115 kystprojekter blevet tilgodeset fra Kystpuljen. Læs mere

Stege Nors rekreative potentiale.

Lokalrådet har tidligere formuleret et projekt vedr. en Stirute rundt om Noret. Ved behandling om økonomisk støtte til projektet gav kommunen afslag med baggrund i, at administrationen kunne hjælpe Lokalrådet med de opgaver, der var beskrevet i ansøgningen.

Samarbejdet er indledt og der har foreløbig været afholdt to møder, hvor også De Søndre Byers Beboerforening og Østmøn Lokalråd har deltaget.

Fra at være et projekt vedr. en sti rundt om Noret arbejdes der nu på udpegning og indretning af nogle steder langs Noret, hvor man kan komme til fra såvel land- som søsiden. F. eks. som lokal beboer, vandrer på Camønoen eller ved sejlads på Noret.

Pladserne tænkes udformet som rastepladser med f. eks. bord/bænkesæt, bålpladser, evt. enkelte shelters o lign.

I processen vil beboere og andre, der bliver berørt af projektet blive inddraget og hørt.

Om der i tilknytning til disse pladser kan skabes bedre muligheder for stiforbindelser så tæt som muligt i tilknytning til Noret vil løbende blive drøftet i arbejdsgruppen.