NATUREN INDEN FOR STEGE LOKALRÅDS GEOGRAFISKE OMRÅDE

Den natur, Stege og Omegns Lokalråds geografiske område er omfattet af, respekterer naturligvis ikke områdets grænser, men er en del af hele Møns natur.

Inden for områdets grænser findes imidlertid en række naturperler. Således er Stege Nor fælles for Stege, Lendemark og De Søndre Byer (Ll. Bissinge, Bissinge, Tøvelde og Svensmark). Noret anvendes til mange rekreative formål, herunder vandsport og amatørfiskeri.

Stege Bugt kan byde på tilsvarende kvaliteter.

Stege Nor

I Stege findes det med især store træer beplantede voldterræn, der i sammenhæng med dyrskuepladsen udgør et for byen vigtigt åndehul.

I de senere år har Stege endvidere fået en skov.

I Lendemark mod Nord ligger de kun med jord delvist opfyldte Jordbassinerne, hvis mange vandflader udgør et sandt eldorado for mange fuglearter især. Lokaliteten har mange besøgende af dels herboende, men også turister.

sol_fototes_back

Nord for Stege i umiddelbar forlængelse af Stege Skov og grænsende direkte til landsbyen Udby finder vi Udby Skov. De to nævnte skove er af nyere dato og benyttes til mange rekreative formål.

I Hegnede lå tidligere et teglværk, hvis drift blev indstillet i 1908. Men lergravene fra teglværkets tid eksisterer endnu og benyttes af mange dyr og fugle, ligesom en sti fører gennem området. Den anlagte tange / mole til udskibning af teglværkets produkter findes endnu.

På halvøen Ulvshale, der foruden at tjene som hjemsted for ca. 700 sommerhuse med lange sandstrande findes Ulvshale Skov, der er en urskov med åbne hedearealer og strandenge samt overdrevsarealer.

En ensporet bro fører fra Ulvshale over til øen Nyord. På vej mod Nyord By passeres et fugletårn, der har sin store berettigelse, idet Nyords omfattende strandenge huser et utal af forskellige fuglearter. Selve byen med omliggende dyrkede marker ligger på øens højeste punkt.

Til de ovennævnte lokaliteter findes et omfattende stinet, ligesom parkering næppe udgør et problem.

20141125_083854