LENDEMARK HOVEDGADE OMRÅDEFORNYELSE

På baggrund af den projektskitse, som samarbejdet mellem SOL og kommunen resulterede i, har kommunalbestyrelsen afsat 800.000 kr. i 2019 og 2.8 mill. kr. i 2020 til at realisere projektet. Plan og Teknik arbejder- i samarbejde med SOL – videre med forslaget og påbegynder processen i sidste halvår af 2019 med forventet færdiggørelse i 2020. I processen indgår en offentlig høring, hvor man vil få mulighed for endnu en gang at bidrage med kommentarer og forslag til den endelige udformning af projektet.