Kultur og Fritid

Bestyrelsesmedlem ”Stege badeanstalt”
Bestyrelsesmedlem
Leif Iversen
ansvar: kultur og fritid
tlf : 5132 0193
mail: leif.s.iversen@gmail.com