Bredbåndspuljen 2019

Kære Alle

Bredbåndspuljen er den 30. april 2019 åbnet for ansøgninger om tilskud til bedre bredbånd. Puljen er målrettet de dårligst dækkede adresser i Danmark, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår. Bredbåndskortet er opdateret med information om, hvilke adresser der er tilskudsberettigede i 2019.

Hermed overordnet tidsplan for ansøgninger m.m.  til årets bredbåndspulje :

15. august 2019 Frist for indsigelse fa borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet
18. september 2019 Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt.
23. oktober 2019 Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2019
Medio december Udsendelse af tilsagn eller afslag

Samtidigt kan jeg oplyse om at energistyrelsens hjemmeside nu er opdateret, så alle relevante oplysninger er tilgængelige på https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen i opdateret version.

Vær opmærksomme på de ændrede forudsætninger bl.a. på egenbetaling samt point score.

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv har på møde den 7. maj besluttet at der gives 1.000 kr. pr. matrikel der opnår støtte fra bredbåndspuljen 2019.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte os og vi vil så forsøge at hjælpe jer.

Venlig hilsen

Martin Nilsson
Chefkonsulent

Mail: marn@vordingborg.dk

John Rolf Kaarsberg
Konsulent

Telefon: 21633664
Mobil: 21633664
joka@vordingborg.dk