Der er efter generalforsamling d. 29/10 ikke valgt nogen bestyrelsesmedlemmer, hvorfor Lokalrådet lige i øjeblikket er på stand by til en evt. nyvalgt bestyrelse kan træde til.