Author Stege Omegn Lokalråd

Aktuelle emner
0

Stege- og Omegns Lokalråd Afholder generalforsamling i Dansesalen på Stege Sukkerfabrik Torsdag d. 26/10 kl. 19.00 Mødet indledes med en orientering om status vedr. planerne om etablering af et stort feriecenter på sukkerfabrikken, ved Erik Bűchert. Efterfølgende afvikles generalforsamlingen efter flg. dagsorden: Valg af dirigent og sekretær Formandens beretning Kassererens fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag
1 2 3 7