Author Stege Omegn Lokalråd

Aktuelle emner
0

Stege- og Omegns Lokalråd Afholder generalforsamling i Dansesalen på Stege Sukkerfabrik Torsdag d. 26/10 kl. 19.00 Mødet indledes med en orientering om status vedr. planerne om etablering af et stort feriecenter på sukkerfabrikken, ved Erik Bűchert. Efterfølgende afvikles generalforsamlingen efter flg. dagsorden: Valg af dirigent og sekretær Formandens beretning Kassererens fremlæggelse af regnskab Indkomne forslag
mobilbredbånd
0

Har du interesse i at låne mobilkufferten, så kontakt Stege og Omegns lokalråd med angivelse af ønsket periode. Kufferten skal afhentes i Borgerservice i Vordingborg og afleveres samme sted. Vi har anmodet om at kunne hente og aflevere i Borgerservice i Stege men har fået svaret at det kun er i Vordingborg! 09-10-mobiltestkufferter-skal-give-bedre-mobilforbindelse
Aktuelle emner
0

Gennemlæs følgende dokumenter nedenfor Vedr.: Høringssvar til Tillæg till spildevandsplan 2013 - 2024. Vedr: Tillæg 2l Spildevandsplan 2013-2024 Brev til Borgmesteren_Ver 17.08.16 Vedr.: Høringssvar til Tillæg till spildevandsplan 2013 - 2024. 2hoeringssvar%2c-tillaeg-til-spildevandsplan-2013-2024%2c-2-ver-17-08-16-2 Vedr: Tillæg 2l Spildevandsplan 2013-2024 hoeringssvar%2c-tillaeg-til-spildevandsplan-2013-2024%2c-2-ver-17-08-16-2 Brev til Borgmesteren_Ver 17.08.16 lars%2c-brev-til-borgmesteren_ver-17-08-16
Stege og Omegns Lokalråd
0

STEGE OG OMEGNS LOKALRÅD generalforsamling Program og dagsorden Program: Kl. 19.00 Lokalrådet serverer forloren skildpadde (tilmelding nødvendig) Kl. 19.45 Forelæggelse af bestyrelsens forslag til lokal udviklingsplan (LUP) med efterfølgende debat. Kl. 20.45 Generalforsamling i h. t. vedtægterne med flg.: Dagsorden: Valg af dirigent og referant Formandens beretning Kassererens fremlæggelse af regnskab  Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14.10.2015)
Stege og Omegns Lokalråd
0

Hent pdf Lokal Udviklings Plan (LUP) for Stege og Omegns Lokalråd (SOL) Dette udkast til den lokale udviklingsplan for Stege og Omegn bygger på diskussioner i lokalrådet gennem hele 2015, sammenfattet i synops/’sammenklip’ af 2. sept. 2015 med rettelser og kommentarer på SOL’s møde den 17. sept. 2015. INDHOLD Planens status og formål Om Stege
1 2 3 6