Stege og Omegns lokalråd er, ligesom kommunens øvrige lokalråd, et udspring af Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel der har eksisteret og været under stadig udvikling siden 2007.

Nærdemokratimodellens overordnede formål er, at skabe fundamentet og vilkårene for en lokal og aktiv dialog med kommunens politikere og medarbejdere, med det form.…læs mere

Stege og Omegns Lokalråd dækker byerne:

Stege, Lendemark, Tjørnemark, Koster, Neble, Ll. Bissinge, Bissinge, Tøvelde, Svensmarke, Udby, Hegnede, Ulvshale, Nyord

Stege Nor

Geografi:

Lokalrådet er geografisk afgrænset N/S af Ulvsund ved Mønsbroen og Østersøen og Ø/V af Udby og Bissinge. Afgrænsningen følger de gamle sognegrænser for Stege og Stege Landsogn samt Nyord.

Området har en fast befolkning på ca. 5.500 indbyggere, og omfatter foruden de to større byer Stege & Lendemarke landsbyerne Tjørnemarke, Koster, Neble, Ll. Bissinge, Bissinge, Tøvelde, Svensmarke, Udby, Hegnede, Ulvshale og Nyord...læs mere

sol_fototes_back

Den natur, Stege og Omegns Lokalråds geografiske område er omfattet af, respekterer naturligvis ikke områdets grænser, men er en del af hele Møns natur.

Inden for områdets grænser findes imidlertid en række naturperler. Således er Stege Nor fælles for Stege, Lendemark og De Søndre Byer (Ll. Bissinge, Bissinge, Tøvelde og Svensmark). Noret anvendes til mange rekreative formål, herunder vandsport og amatørfiskeri.

Stege Bugt kan byde på tilsvarende kvaliteter...læs mere